بحران ملالت خاطر

ساخت وبلاگ
چکیده : شاید نیاز به انتحار دارم... امروز ذهنم خسته بود. با سین حرف زدم. گرچه او دلیل دیگری برایم چید، اما خ... با عنوان : بحران ملالت خاطر بخوانید :

شاید نیاز به انتحار دارم... امروز ذهنم خسته بود. با سین حرف زدم. گرچه او دلیل دیگری برایم چید، اما خودم فکر می کنم دلیل خستگی ذهنم، انرژی زیادی است که این مدت بهش تحمیل کردم. باید تمرکزم را بردارم از روی افرادی که انرژی ذهنی زیادی ازم می گیرند، اما فیدبک های متناسب را ازشان نمی گیرم... فکر کنم خستگی و این در و آن در کوبیدن ذهنم برای همین باشد؛ انرژی ای که صرف کرده ام، ما به ازایی در طرف مقابل نداشته... این ملال، برای من یک آلارم است: انرژی ذهنی ام را وقف چه یا که کرده ام؟!

...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : دوشنبه 23 اسفند 1395 ساعت: 20:02